Cấp học:  
Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4908.

1. BÙI VĂN TRUNG
    Bài tập cuối chương III/ Bùi Văn Trung: biên soạn; THCS TT NT Phong Hải.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Toán; Hình học; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS TT NT Phong Hải (Lào Cai)

2. NGÔ PHƯƠNG THÚY
    Bài 9: Đo tấc độ/ Ngô Phương Thúy: biên soạn; THCS TT NT Phong Hải.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Khoa học Tự nhiên; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS TT NT Phong Hải (Lào Cai)

3. TRẦN THỊ KHÁNH
    BÀI 5: Cuộc xung đột –BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH- NGUYỄN/ Trần Thị Khánh: biên soạn; THCS TT NT Phong Hải.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Lịch sử; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS TT NT Phong Hải (Lào Cai)

4. PHẠM VĂN THẮNG
    Bài 4: Phép nhân đa thức/ Phạm Văn Thắng: biên soạn; THCS TT NT Phong Hải.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Toán; Đại số; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS TT NT Phong Hải (Lào Cai)

5. PHẠM TRÂM ANH
    Lý thuyết âm nhạc, giới thiệu cung và nửa cung. Đọc nhạc bài đọc nhạc số 4, Ôn bài hát Chỉ có một trên đời/ Phạm Trâm Anh: biên soạn; THCS TT NT Phong Hải.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: THCS; Lớp 6; Âm nhạc; Giáo án;
    Nguồn cung cấp: THCS TT NT Phong Hải (Lào Cai)

6. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Hoa/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2014.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

7. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Các đới khí hậu/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

8. VÕ THỊ THU HẰNG
    / Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

9. VÕ THỊ THU HẰNG
    Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng/ Võ Thị Thu Hằng: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2019.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 5; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

10. ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG
    Cây và hoa bên lăng Bác/ Đặng Thị Nguyên Phương: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2017.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Tiếng Việt; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

11. KHÚC THỊ THANH HOÀ
    Rễ cây/ Khúc Thị Thanh Hoà: biên soạn; Tiểu học Hải Cảng.- 2020.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 3; Tự nhiên; Xã hội; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Tiểu học Hải Cảng (Bình Định)

12. PHẠM XUÂN QUỲNH NHƯ
    Bài 3: Truyện - Thực hành đọc hiểu: Tấm lòng người mẹ/ Phạm Xuân Quỳnh Như: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Ngữ văn; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

13. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 6: Bresrving our heritage- Lesson 2: Language: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

14. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 5: Global Warming - Lesson 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

15. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 3: Cities of the future - Lesson 4: Speaking: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

16. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 6: Writing: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

17. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 8: Becoming Independent - Lession 1: Getting Started: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

18. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 3: Reading: Global sussecc/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

19. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    Unit 7: Education options for school leaver - Lession 1/ Nguyễn Thị Thanh Thúy: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2023
    Chủ đề: THPT; Lớp 11; Tiếng Anh; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

20. TRẦN THỊ TRÀ MY
    Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên/ Trần Thị Trà My: biên soạn; Trường THPT Quang Trung.- 2024.- (Chương trình cũ)
    Chủ đề: THPT; Lớp 12; Địa lí; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THPT Quang Trung (Bình Định)

Trang sau |